Vaszari András  
VEZETŐI TRÉNINGEK CSAPATÉPÍTŐ TRÉNINGEK ÉRTÉKESÍTŐI-ÜZLETKÖTŐI TRÉNINGEK ÜGYFÉLSZOLGÁLATOS TRÉNINGEK KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNINGEK


 
szervezetfejlesztési tanácsadó
vezető tréner
Soft Skills fejlesztési szakértő

Végzettségei:
szociológus
közgazdász
tanár
városgazdász

Elérhetőségei:
E-mail: vaszari@t-online.hu
E-mail: office@europaiuzletiiskola.hu
Mobil: 06 (30) 914-0530
Mobil: 06 (30) 555-1199

 
       
   Tréningjein részt vett hallgatói írták róla:
 
 
 
 
Munkájával-hivatásával kapcsolatban nyilatkozatai, illetve saját hitvallása:

„Soft Skills? A puha készségek? Az ember társas lény. Társas közeg nélkül nem tudunk létezni, az maga a légüres tér lelki értelemben. Relációk nélkül sok cselekedet értelmetlen. … A soft skillek sikerben, sikeres munkavégzésben betöltött szerepéről különböző felmérések készültek. Ezek a vizsgálatok 60-85% közé teszik a soft skilleknek sikerben betöltött szerepét. A soft skillekre nincs egyértelmű definíció. A puha készségek azok, amelyek a bennünk lévő tudást és tapasztalatokat segítenek kibontakoztatni. Ilyenek például: a jó kommunikációs készség, az aktív hallgatás és odafigyelés, az együttműködés képessége, a megfelelő időgazdálkodás képessége, a jó társas kapcsolatokra való képesség, a csapatmunkára való képesség, az agilitás, a konfliktuskezelés képessége, a rugalmas alkalmazkodóképesség, a kreativitás képessége, a lehetőségek beazonosítása, mások megértésének képessége, a problémamegoldás képessége, a döntéshozatal képessége, a prezentációs képesség, a kisebb-nagyobb megbeszélések irányításának és levezetésének képessége, a változások elfogadása, az érzelmi intelligencia, a kritikus gondolkodás, az asszertivitás, az önérvényesítés, a cselekvésre és megvalósításra való képesség, a rugalmas alkalmazkodóképesség, a magabiztosság, az önszervezés képessége, a pozitív munkamorál, a morál egyáltalán, a tanulás képessége, a tanulni tudás képessége, a 3L-re (Life Long Learning), az élethosszig tartó tanulásra való hajlandóság, az önmotiválás, az önfejlesztés, az empátia, a szociális készségek, az egészséges ego, a tárgyalástechnika, az érveléstechnika, az írás készség, a professzionalizmusra irányuló vágy, stb”

„Szeretem a munkámat. Munkám középpontjába Megbízóim sikerét helyezem, lefordítva a mindennapok nyelvére. Ami versenyképességet, nyereségtermelést, ügyfél- és vevőközpontúságot, kompetenciákat, jó szervezeti légkört jelent.”

„Szeretem alaposan előkészíteni tréningjeimet. Fontosnak tartom, hogy már ajánlat adás előtt megbeszéljük a Megbízóval a tréninggel elérni kívánt célt, hatásokat, fejlesztendő kompetenciákat. Szívesen végzek előzetes szintfelméréseket is, mert ezek amellett, hogy megkönnyítik a saját munkámat, lehetővé teszik, hogy teljes mértékben cégre illetve testre szabott legyen a képzési program.”

„Tréningjeimen a résztvevőket helyezem a középpontba. Célom, hogy munkájukban a lehető legsikeresebbek legyenek. A megbízó által elérendő cél érdekében személy- és helyzetfüggő készségfejlesztési és tudásátadási módszereket alkalmazok. ”

„Azt gondolom, hogy ha a tréningen a Résztvevők számára biztos, naprakész elméleti tudás hátteret biztosítok, és ezt társítom a kompetenciához szükséges készségek gyakorlati fejlesztésével, az eredmény csak siker lehet mind a Résztvevő, mind a Megbízó, mind a magam számára.”

 
     

„Közvetlen, éberen tartja a figyelmet, jó előadó.”

„Nagyon felkészült, jó előadó. Nem monoton, hanem a feladatokkal változatos az előadása.”

„Közvetlen, magabiztos előadás módja hozzájárult ahhoz, hogy végig figyelemmel tudjam kísérni, és át tudjam gondolni az általa előadott témákat.”

„Közvetlen, barátságos. Hatékony az előadása.”

„Közvetlen, egyenes, nem beszél mellé.”

„Nagyon érthető, változatos, világosan fogalmazott előadást volt szerencsém végighallgatni.”

„Tájékozott, messzemenőkig felkészült, feladatát komolyan vette és végezte, remélem lesz még szerencsénk egymáshoz.”

„Tájékozott, felkészült.”

„Nagyon jó és hasznos volt a tréning.”

„Baráti hangulatban vezette a tréninget, és olyan érzésem volt vele szemben, mint ha már régóta ismernénk egymást. Ettől volt érdekes az előadása.”

„Kellemes - közvetlen - hasznos - lényegre rávilágító még ebben a rövid időben is.”

„Nekem nagyon tetszett az előadásmód és végig lekötött a tréning.”

„Jól felkészült, közvetlen előadó, érdekes példákkal tűzdelt tréning, mindenki számára érthető és érdekes program.”

„Megfelelő szakember jó előadói készségekkel, kommunikációs készsége kifogástalan.”

„András érthetően és lényegre törően magyarázta el a folyamatokat, illetve a gyakorlatokban is partner volt.”

„András érthetően és áttekinthetően vezette a tréninget.”

„A tréninget hasznosnak, eredményesnek értékelem, és igyekszem hasznosítani a lehető legtöbbet az elhangzottakból.”

„Örülök, hogy megismerkedhettem vele, a segítségével fejlődni fogok. Korrekt és segítőkész, ért hozzá.”

„"A tamáskodóknak üzenem: nagy varázslat az emberi szó, az írott betű és a nyitott elme találkozása. Hagyd magad és csodát látsz!"”

„Nyugodt, közvetlen előadásmódja jól oldotta a csoportban ilyenkor előforduló természetes feszültségeket.”

„Jól felkészült, kellemes, szórakoztató.”

„A gyakorlatokon keresztül több tapasztalatot szerezhet az ember, jobban kinyílik.”

„Úgy vélem, határozott személyiségével hozzájárult a tréning sikerességéhez. Köszönöm.”

„Nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség, jó előadó.”

„Sok hasznos ismeretet sajátíthattunk el, többet is gyakran, mint ami a szigorúan vett törzstémához kapcsolódott.”